Elinstallation i Strömsbro

Installation av el, larm och data

Om oss

Elinstallation i Strömsbro AB startades i början av 1990-talet och drivs sedan dess av Tomas Linemar. Under årens gång har vi undan för undan breddat vår verksamhet.

I dagsläget är vi 6 st. anställda, varav 5 är montörer och 1 är administratör. Alla som arbetar inom företaget har mångårig branscherfarenhet och gedigen kompetens.

Vi har sedan slutet av 90-talet kopplat in undercentraler åt Gävle Rör Team som har arbetet att koppla in fjärrvärme i fastigheter åt Gävle Energi. Elinstallation i Strömsbro AB gör även samma arbeten i grannkommunerna fast då som Bionär beställare. Vi anlitas av Siemens för att utföra installationsarbeten gällande brand-, inbrotts-, passeranläggningar hos deras kunder, Banverket, Gävle Kommun, Sandvik AB, Ovako m.fl.

Våra kunder är privatpersoner, små och stora företag, industri samt offentlig förvaltning i Gävle-Sandviken området.

Elinstallation i Strömsbro AB är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen » EIO

Kontakt

  • E-post: elis@elis-ab.se
  • Tomas Linemar
    070-347 48 71
  • Ingela Linemar
    070-206 31 10